Vrhorseman.com แหล่งข้อมูลสำหรับทุกคนที่รักม้า
 
 
User email Pwd. สมัครสมาชิก | ลืมรหัส?
นัฐยา จันทรรัศมี
 
 
 
 ในระบบสากลทั่วโลกทางด้านกีฬา ผู้ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรและประเทศนั้น ๆ จะได้รับเกียรติยศยกย่องให้เป็นที่ เชิดชูต่อตนเอง วงศ์กระกูลและครอบครัว เพื่อที่จะได้แนว ทาง/ตัวอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ดำเนินรอยตามนั้น ในส่วนของ สมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อกีฬาขี่ม้าของประเทศไทยนั้น ขอนำเสนอบุคคลผู้ได้สร้างชื่อเสียง ให้กับประเทศชาติ ในส่วนของกีฬาขี่ม้า แน่นอนผู้ที่สร้างชื่อนั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นระดับ การแข่งขันไหน ชนะหรือแพ้อย่างไร ก็ถือว่าได้สร้างชื่อเสียงด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นมาตรฐาน ในการนำเสนอจึงจำเป็นต้องมีเพื่อความ ศักดิ์สิทธิ์แห่งเกียรติยศ การคัดเลือกตัวนักกีฬา เหรียญทอง จากมหกรรมกีฬาที่เป็นที่รู้จักกันดี กล่าวคือ กีฬาซีเกมส์ (10 ประเทศ), กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ (กว่า 40 ประเทศ) ที่มีนักกีฬาขี่ม้า ของ ไทยสามารถสร้างชื่อเสียงให้ เป็นที่ประจักษ์
  กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 18 เชียงใหม่ ประเทศไทย พ.ศ. 2538  
 
   
บุคคลเหรียญทอง ประเภทอีเวนติ้ง นายแพทย์ ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์
   
ทีมเหรียญทอง ประเภทการบังคับม้า พ.ต.เฟื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา
นางสาวนัฐยา จันทรัศมี
นายเฉลิมฉาน แช่มสวัสดิ์
   
กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13 กรุงเทพฯ ประเทศไทย พ.ศ. 2541
 
ทีมเหรียญทอง ประเภทอีเวนติ้ง พ.ต.เฟื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา
นายณกร กมลศิริ
ร.อ.วิทัย ลายถมยา
ส.อ.มานะ สอนกระโทก
 
กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 20 กัวลาร์ลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2542
 
บุคคลเหรียญทอง ประเภทอีเวนติ้ง นายพงษ์สิรี บรรลือวงศ์
 
ทีมเหรียญทอง ประเภทอีเวนติ้ง ร.ต.เกียรติณรงค์ คล่องการ
นายพงษ์สิรี บรรลือวงศ์
นาย วีรภัฎ ปิฏกานนท์
นายอรรถสิทธิ์ เตียตระกูล
 
กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 14 ประเทศเกาหลีใต้ พ.ศ. 2545
 
บุคคลเหรียญทอง ประเภทอีเวนติ้ง นายพงษ์สิรี บรรลือวงศ์
 

โฉมหน้านักกีฬาทีมเหรียญทองซีเกมส์ กัวลาร์ลัมเปอร์
(เกียรติณรงค์, พงษ์สิรี, วีรภัฎ, อรรถสิทธิ์)

 
กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 24 ชลบุรี ประเทศไทย พ.ศ. 2550
 
บุคคลเหรียญทอง ประเภทอีเวนติ้ง น.ส. รุจิราภรณ์ ณีน่า ล่ำซำ
 
ทีมเหรียญทอง ประเภทอีเวนติ้ง น.ส. รุจิราภรณ์ ณีน่า ล่ำซำ
นาย วีรภัฎ ปิฏกานนท์
จ.ส.อ. วิศรุต ต่างพันธุ์
จ.ส.อ. ธานินทร์ พิชัยกาล
 
 

 

 
 
 
 
© Copyright 2007-2011 www.vrhorseman.com. All rights reserved.
Contact Vrhorseman.com : montana_nut@yahoo.com  |  Web design: 777designz.com